Over ons

Een korte introductie

Visie

De hoeveelheid data groeit sneller dan men ooit had kunnen verwachten. Het is voor organisaties echter erg lastig om er waardevolle informatie uit te halen om deze data optimaal te gebruiken en geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. De data komt ook vanuit meerdere bronnen en heeft steeds complexere verschijningsvormen, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid minder zeker wordt. Conventionele technieken, die in het verleden succesvol waren om bruikbare informatie uit de data te halen, voldoen niet meer.

De wendbaarheid van een organisatie is sterk afhankelijk van het vermogen om snel de juiste keuzes te kunnen maken. Hiervoor moet men goed geïnformeerd zijn en optimaal gebruik maken van alle relevante informatie.

Organisaties lopen voorop door met moderne Artificial Intelligence technieken het maximale uit data te halen. Organisaties die geen Artificial Intelligence gebruiken, zullen steeds verder achter gaan lopen en niet meer kunnen concurreren. Het concurrerend vermogen van een organisatie hangt niet meer af van de vraag OF men Artificial Intelligence inzet, maar HOE men Artificial Intelligence inzet.

Artificial Intelligence ondersteunt de mens steeds beter in het maken van de juiste keuzes, maar zal de komende jaren ook steeds meer zelf keuzes gaan maken. Mensen zullen steeds meer op Artificial Intelligence gaan vertrouwen en minder op hun onderbuik gevoel. Hierbij zal de creativiteit van de mens niet meer de beperkende factor zijn.

Missie

Onze missie is om in een complexe wereld waarin de beschikbare hoeveelheid data exponentieel toeneemt, organisaties te helpen waarde uit data te halen en het toegankelijk maken van relevante informatie.

De wendbaarheid van een organisatie is sterk afhankelijk van het vermogen om snel de juiste keuzes te kunnen nemen. Hiervoor moet men goed geïnformeerd zijn en optimaal gebruik kunnen maken van alle relevante informatie. Deze informatie is pas effectief wanneer het bij de juiste personen, in de juiste vorm, beschikbaar is. Gimix helpt organisaties bij het optimaal benutten van de beschikbare data en effectief presenteren van informatie, zodat men altijd de beste keuzes kan maken.

Organisaties zouden niet meer na moeten denken over de vraag OF men Artificial Intelligence gaat inzetten, maar HOE Artificial Intelligence optimaal ingezet kan worden.

Onze expertise

Hoe Data Science & A.I. u kan helpen

Data Science en Artificial Intelligence

Data Science & A.I. kan uw organisatie bijstaan in het realiseren van een aantal doelen. Zet data om in waarde door een toename in omzet en/of een verlaging van kosten. Een aantal voorbeelden van Data Science & A.I. oplossingen welke we voor u kunnen verzorgen zijn:

  • Sales & marketing: Campagne effectiviteit, klant segmentatie & acquisitie, cross- & upsell, loyalty programma’s, marketing mix optimalisatie en vraag voorspelling en forecasting
  • Customer & channel: Lifetime customer value, gepersonaliseerd aanbod, product aanbevelingen, customer service verbetering en beeld/video herkenning
  • Finance & risk: Fraude detectie, anti-counterfitting, credit risk management, privacy protection, Natural Language Processing en claims voorspelling
  • Operations: Remote monitoring, operational efficiency, smart buildings/cities, preventive & predictive maintenance, privacy protection en supply chain optimalisatie
  • Medical: Medische diagnostiek, ziektebeeld herkenning, bepalen van de juiste behandeling, zorgpaden voorspellen, regres optimalisatie, zorgfraude detectie en (zorg) proces optimalisatie

Gimix biedt advies, ontwikkeling en beheer diensten voor Data Science & A.I. projecten in verscheiden marktsegmenten, onderwijs/onderzoek, overheid en NGO’s. We faciliteren voor uw bedrijf de volledige Data Science & A.I. levenscyclus, van de business understanding tot data preparatie, model- planning en bouw, communiceren van de resultaten en integratie binnen uw organisatie (operationalisatie). Hierbij maken we gebruik van de CRISP-DM methodiek.

Ons bedrijf is klein en efficiënt, waardoor we maximale flexibiliteit en competitiviteit behalen.

We zijn gespecialiseerd in  (Big) Data Analyse & Visualisatie, Statistische Modellen & Algoritmes, Machine Learning & Artificial Intelligence en Process & Data Mining. Met de juiste methoden en technieken leveren we de inzichten en kennis om uw data om te zetten in waarde voor uw organisatie. Onze diensten zijn onder andere Process Discovery & Audit, Product Recommendation, Customer Retention, Predictive Maintenance, Text & Image Recognition en Fraude Detectie.

Meer informatie over onze Diensten…
Meer informatie over onze Projecten…

Onze diensten

BIG DATA ANALYSE &
VISUALISATIE

Met het voor uw organisatie beschikbaar komen van grotere, snelle, diverse en complexe data hoeveelheden, stromen en bronnen, is het van cruciaal belang om te begrijpen welke informatie en waarde er daadwerkelijk verscholen gaat in uw data. Trends herkennen en voorspellingen maken aan de hand van deze data kunnen van groot belang zijn voor (het behalen van de doelstellingen van) uw organisatie. Wij staan uw organisatie bij om uw data te inspecteren, opschonen, transformeren en modelleren met als doel waardevolle informatie inzichtelijk te maken om besluitvorming en strategische keuzes te ondersteunen.

STATISTISCHE MODELLEN & MACHINE LEARNING

Het inzetten van statistische modellen, wiskundige simulaties en machine learning kunnen ondersteunen bij het begrijpen van systemen en processen, en haar gedragingen. Het vervaardigen van dergelijke modellen behoort tot de passie en kern activiteiten van Gimix. Deze modellen kunnen u ondersteunen bij het begrijpen van uw organisatie door diverse scenario’s en configuraties te onderzoeken en de effecten van eventuele veranderingen inzichtelijk te maken. Wij staan u bij in de formulering en ontwikkeling van innovatieve wiskundige en statistische modellen en machine learning algoritmes.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DEEP LEARNING

Door de inzet van Artificial Intelligence, specifiek het speelveld van Machine Learning / Deep Learning / Neurale Netwerken, staat Gimix u bij om geautomatiseerd informatie uit afbeeldingen, video en geluid te halen. De toepassingen hiervoor zijn eindeloos. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het herkennen van ziektebeelden uit medische afbeeldingen, het herkennen van (ongewenst) gedrag bij mensen op surveillance beelden, het identificeren van diersoorten uit geluid of beeld, het detecteren van kwaliteitsafwijkingen binnen een productieproces, etc.

PROCESS &
DATA MINING

Gimix biedt specifieke methoden en technieken ten behoeve van de analyse van uw bedrijfsinformatie. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken en oplossingen zijn we in staat om informatie te ontdekken en extraheren uit uw data sets en event logs. Deze informatie stelt ons in staat uw bedrijfsprocessen te begrijpen, verbeteren en optimaliseren door visualisatie, organisatie en structurering van uw data.

No better place to start your innovation

Gimix Data Science & Big Data Analytics

“Met behulp van Data Science en A.I. leggen we de expertise van professionals vast en verbinden die met andere disciplines. Daarmee zijn de mogelijkheden net zo groot als je voorstellingsvermogen!”

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
Email: info@gimix.nl
Tel: 040 304 1555

Projecten

CLAIM PREDICTION 

Project beschrijving: Voor een van onze klanten hebben we innovatief algoritme ontwikkeld om de kans op verhaalbaarheid van verzekering-claims te voorspellen. Met state-of-the-art data mining technieken, statistische modellen en de inzet van machine learning zijn we in staat geweest het aantal zogenaamde true positives en true negatives te vermeerderen, tegelijkertijd het aantal false positives en false negatives te verminderen.

Steekwoorden: MS Azure, R, claim predictions, machine learning

IMAGE RECOGNITION  

Project beschrijving: Voor een van onze klanten hebben we een Machine Learning algortime ontwikkeld en geïmplementeerd binnen een webservice om afbeeldingen met specifieke productinformatie te kunnen herkennen van foto’s welke door consumenten worden gemaakt en geüpload.

Steekwoorden: Machine learning, Deep Learning, Convolutional Neural Network, Python, TensorFlow

FRAUD DETECTION 

Project description: In samenwerking met een van de meest gerespecteerde nederlandse Technische Universiteiten hebben we een innovatief model ontwikkeld om claim fraude bij zorgverzekeraars op te sporen. Middels state-of-the-art data mining technieken, bijv. supervised en unsupervised learning, zijn we in staat frauduleus gedrag te detecteren (outlier detection).

Keywords: Oracle, Healthcare, Encog 3, R, fraud detection, machine learning

DISEASE DETECTION 

Project description: Voor een van onze klanten ontwikkelen we een intelligente oplossing om uit hartslag informatie patronen te herkennen die op een verhoogd risico op medische complicaties duiden tijdens kindergeboorte. Hiertoe ontwikkelen we Machine Learning modellen, specifiek Deep Learning Neurale Netwerken, om de kennis van medisch professionals te borgen en hen te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Keywords: Healthcare, Machine/Deep Learning, Neurale Netwerken, Python, Time Series

Klanten

logo-vlaamse-overheid
logo-wur
© Copyright - Gimix